Precision koeling in de serverruimte

een expertise van Engeltherm

In computerruimten is de temperatuur een kritisch onderwerp. Voor de beheersing van deze temperatuur en luchtvochtigheid, heeft Engeltherm een uitgebreide range energiezuinige computerkoelsystemen. Van een eenvoudig compact systeem tot uitgebreide down-flow systemen, waarbij de gekoelde lucht via de vloer onder of naast de warme apparatuur wordt ingebracht en via het plafond weer wordt aangezogen.computerruimtekoeling

Computerruimte/datacenter koeling voorzien van koudestraat

Deze, inmiddels veel door ons toegepaste, oplossing bestaat uit het opsluiten van de koudetoevoer d.m.v. deuren en een transparante overkapping van de koudestraat (geforceerde koude toevoer).

Hierbij zal de koude luchtstroom niet uit de straat kunnen ontsnappen, zonder dat deze lucht door de te koelen servers gaat.
computerruimtekoeling Serverruimte bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten te Den Haag.

Storing in uw serverruimte? uw systeem heeft ons al gebeld

Bewaking en besturing op afstand.

  • Razendsnel van melding naar oplossing.
  • Uw melding direct bij onze medewerkers.
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  • Heldere rapportage van meldingen en daarop genomen acties.

Engeltherm heeft een eigen geavanceerd beheersysteem om koelinstallaties, bijvoorbeeld van een computerruimte, op afstand te kunnen bewaken en bedienen. Doet zich een probleem voor, dan kunnen wij snel en efficiënt actie ondernemen.
Bij een automatische storingmelding, ook buiten kantooruren, zoeken wij via moderne communicatiemiddelen contact met uw installatie om de situatie te beoordelen en te bepalen welke actie er moet volgen.

Mercedes-Benz

Serverruimte Mercedez-Benz Customer Assistance Center te Maastricht

Ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer op afstand Engeltherm.

100% zekerheid

Uniek zijn onze capaciteitgeregelde computerkoelsystemen. Door het uitblijven van de zogenaamde startpiek kan eenvoudig op een no-break en/of noodstroomaggregaat overgeschakeld worden. Hierdoor kan er altijd, dus ook bij stroomuitval, koude geleverd worden.

UPC

Down-Flow computerruimtekoeling datacenter UPC

Engeltherm heeft voor UPC, in meer dan 180 technische ruimten, de computerkoeling verzorgd
Meer informatie over nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden?